آزمایشگاه سامانه ­های برودتی هوافضایی

 آزمایشگاه سامانه ­های برودتی هوافضایی

معرفی آزمایشگاه

این آزمایشگاه در راستای مدلسازی و شبیه ­سازی عملکرد سیستم­های برودتی هوافضایی و تحلیل آن­ها، روی سه محور فعالیت دارد. محور اول مدلسازی سامانه ضدیخ هواپیما است که به منظور تحلیل عملکردی آن طراحی شده است. این سامانه مجهز به یک لبه حمله بال و یک تستر سامانه ضدیخ می ­باشد. محور دوم موضوع تست سوخت هواپیما به منظور جلوگیری از یخ­زدگی است که به کمک آن امکان تشخیص عملکرد  مایع ضدیخ سوخت در شرایط محیطی مختلف و به خصوص در دمای مادون سرد، عملی می ­شود. این سامانه شامل یک تستر بانضمام تجهیزات متعلقه است که امکان تست انواع سوخت و یا مایع  FSIIرا جهت صحه ­گذاری از عملکرد مطلوب را فراهم می ­نماید. محور سوم موضوع توسعه تولید مواد متخلخل پلیمری است که جهت کاربردهای محیط­های متخلخل هوافضایی مورد استفاده قرار می­گیرد . تجهیزات اندازه­گیری این سامانه شامل هوزینگ ویژه و مانومتر برای اندازه­گیری درصد تخلخل قطعات تولیدی و افت فشار سیال عبوری از آن می­باشد.

محورهای اصلی فعالیت و توانمندی‌ها

·         بکارگیری روشهای ترکیبی تحلیلی-تجربی برای محاسبه توان مورد نیاز سامانه ضدیخ

·         تدوین دستورالعمل عملکرد، تست زمینی و هوایی، بازرسی، تعمیر و نگهداری سامانه ضدیخ

·         بررسی فیزیک تشکیل یخ بر روی سطوح اجسام پرنده

·         شناسایی پارامترهای کلیدی مواد متخلخل و توسعه در کاربردهای هوافضاییامکانات و تجهیزات

·         تستر سیستم ضد­یخ و تستر سیستم سوخت

·         لبه حمله بال با فناوری پرفوریشن با فضای تزریق

·         هوزینگ تست پلیمر

·         انواع فلومتر، مانومتر، ترموکوپل و پمپ آب

سرپرست آزمایشگاه

دکتر مسعود دربندی

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus