نقشه سایت
نیروگاه طبس پروژه اول

عنوان پروژه:

بررسی امکان بهره برداری از سیستم­های خنک کننده خشک ای سی سی و   هلر و ترکیبی (برج خشک و تر) در نیروگاه­ طبس


شرح مختصر دستاوردها:

1-  بررسی آب و هوای منطقه نیروگاه طبس و استخراج احتمال رخ داد وزش باد با سرعت بالا یا افزایش دمای محیطی

2-  نهایی نمودن احتمال رخ داد شرایط بحرانی و کاهش تولید نیروگاه به تبع این شرایط

3-  طراحی و مدلسازی برج خنک کننده هلر و کندانسور هوایی برای ظرفیت نیروگاه  طبس

4-  بررسی و شبیه سازی شرایط گوناگون آب و هوایی و جمع بندی کارایی هر سیستم

5-  مقایسه مشکلات هر دو سیستم خنک کننده هلر و کندانسور هوایی با یکدیگر و انتخاب سیستم بهینه برای شرایط آب و هوایی طبس

 

                                                                                              

 

نیروگاه طبس پروژه دوم

عنوان پروژه:

بررسی امکان کاهش ارتفاع برج هلر نیروگاه طبس به­ کمک تمهیدات مهندسی


 

شرح مختصر دستاوردها:

1-  بررسی شرایط آب و هوایی نیروگاه طبس و مقایسه و اعتبار سنجی طراحی برج های ارائه شده از سوی شرکت سازنده

2-  بررسی و مطالعه اجرای نشیمن­گاه برج در عمق در راستای سیاست­های پدافند غیر عامل و موارد فنی جهت بالابردن راندمان برج و ارائه طرح بهینه نشیمن­گاه

3-  ارائه طرح اجرایی بهینه برای کانال­های هدایت کننده هوا به داخل برج

4-  افزایش عملکرد برج با نشیمن­گاه بهینه با طراحی و بکارگیری آب­های استخرهای تبخیری در شرایط هوای گرم و وزش باد

5-  برآورد بکارگیری تمهیدات مهندسی فوق در کاهش ارتفاع برج و بررسی مفهومی اثرات تابش آفتاب در صورت انتخاب برج با بدنه فلزی به­جای بتنی

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus