افراد

 

          سوابق حوزه های فعالیت توسان و افراد مرتبط همراه با سمت در پروژه:

 

 

                        *     اکثر افراد فعال در پروژه های توسان دانش آموختگان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف می باشند.

 

          مدیر دفتر:

 

            دکتر مسعود دربندی - استاد و هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف 

 

 

1.     پروژه‌های صنایع نیروگاهی

 

مهندس علی بهروزی‌فر - مدیر پروژه

مهندس باقر ابرار  - مدیر پروژه

مهندس رامین جلالی - مدیر پروژه

مهندس علی‌رضا ستایش‌گر - مدیر پروژه

مهندس سید امید نیافر - دستیار مدیر پروژه

مهندس مجید غفوری‌زاده - دستیار مدیر پروژه

مهندس یونس مهربان- دستیار مدیر پروژه

مهندس حسین سالم‌کار - دستیار مدیر پروژه

مهندس محمود عطاردی کارشناس ارشد پروژه

مهندس پویا جوادپور کارشناس ارشد پروژه

مهندس علی فطین کارشناس ارشد پروژه

مهندس محمد گل‌صفتان کارشناس ارشد پروژه

مهندس احمد میرهاشمی کارشناس ارشد پروژه

مهندس امیرحسین باقری کارشناس ارشد پروژه

مهندس سهیل هاشمی کارشناس پروژه

مهندس شهرام طاهرزاده کارشناس پروژه

کیهان بابایی کارشناس پروژه

مهندس صابر قاسمیان کارشناس پروژه

مهندس مارال نوری‌مند کارشناس پروژه

مهندس فریبا جهان‌مردی کارشناس پروژه

مهندس مهسا میرزایی کارشناس پروژه

مهندس مریم صادقی کارشناس پروژه

مهندس سجاد کاظمی کارشناس پروژه

مهندس سجاد سمیع‌پور کارشناس پروژه

مهندس فاطمه طوطیایی کارشناس پروژه

 

 

 

 

2.   پروژه‌های صنایع پالایشگاهی پتروشیمی بالادستی نفت

 

مهندس باقر ابرار - مدیر پروژه

مهندس محمدباقر بارزبان دستیار مدیر پروژه

مهندس محسن خدادادی دستیار مدیر پروژه

مهندس مجید غفوری‌زاده - دستیار مدیر پروژه

مهندس سید امید نیافر کارشناس ارشد پروژه

مهندس محمدرضا مدرس کارشناس ارشد پروژه

مهندس علی فطین کارشناس ارشد پروژه

مهندس محمد طاری کارشناس ارشد پروژه

مهندس مریم حسین‌زاده کارشناس ارشد پروژه

مهندس مریم زارع‌تبار کارشناس پروژه

 

 

 

 

3.  پروژه‌های صنایع هوافضایی

 

مهندس مسلم صبوری مدیر پروژه

مهندس رامین جلالی - مدیر پروژه

مهندس محمد فرد مدیر پروژه

مهندس محسن محمدی- مدیر پروژه

مهندس احسان روحی دستیار مدیر پروژه

مهندس محسن صادقی دستیار مدیر پروژه

مهندس هادی حسینی دستیار مدیر پروژه

مهندس امیر آقابیگی دستیار مدیر پروژه

مهندس الیاس لکزیان دستیار مدیر پروژه

مهندس قاسم مصیبی دستیار مدیر پروژه

مهندس ابوالفضل کارچانی دستیار مدیر پروژه

مهندس زهیر صبوحی دستیار مدیر پروژه

مهندس علی‌رضا بهدادیان کارشناس ارشد پروژه

مهندس علی‌رضا رجبی کارشناس ارشد پروژه

مهندس عادل دربندی کارشناس ارشد پروژه

مهندس حسن اخلاقی کارشناس ارشد پروژه

مهندس احسان عسگری کارشناس ارشد پروژه

مهندس امین ربیعی بهشتی کارشناس ارشد پروژه

مهندس عباس کارگریان کارشناس ارشد پروژه

مهندس سپیده کریمی کارشناس ارشد پروژه

مهندس رسول خالدی علیدوستی کارشناس ارشد پروژه

مهندس رامین ذاکری کارشناس ارشد پروژه

مهندس سید رضا جعفری گهراز کارشناس ارشد پروژه

مهندس ایمان لطفی کارشناس ارشد پروژه

مهندس علی ملک‌زاده کارشناس ارشد پروژه

مهندس محمد برنجیان کارشناس پروژه

مهندس محمدرضا قربانی کارشناس پروژه

مهندس محمد سلیمی کارشناس پروژه

مهندس احسان نوروزی کارشناس پروژه

بهادر بیگمی کارشناس پروژه

مهندس فرزانه خانی کارشناس پروژه

مهندس سجاد سمیع‌پور کارشناس پروژه

مهندس نفیسه مسعودی کارشناس پروژه

مهندس بهرنگ شیری‌زاده کارشناس پروژه

مهندس علی‌رضا نوایی کارشناس پروژه

 

سمیه جعفری کارشناس ارشد پروژه

صدیقه فدائی چویباری کارشناس پروژه

 

 

 

 

4.   پروژه‌های صنایع محیط زیست

 

مهندس محمدباقر بارزبان - مدیر پروژه

مهندس باقر ابرار - مدیر پروژه

مهندس محسن خدادادی   دستیار مدیر پروژه

کیهان بابایی کارشناس پروژه

مهندس سید هادی حسینی کارشناس پروژه

 

 

 

 

5.  پروژه‌های صنایع انرژی های نو یا تجدیدپذیر

 

مهندس رامین جلالی - مدیر پروژه

مهندس علی بهروزی‌فر - مدیر پروژه

مهندس محمود عطاردی کارشناس ارشد پروژه

مهندس محمد طاری کارشناس ارشد پروژه

مهندس محمد مهدی فروزش کارشناس ارشد پروژه

مهندس امیر آقابیگی کارشناس ارشد پروژه

مهندس سید عباس مهاجر کارشناس ارشد پروژه

مهندس سید رضا جعفری گهراز کارشناس ارشد پروژه

مهندس امید ناظم‌پور کارشناس ارشد پروژه

مهندس آرش روزی‌طلب کارشناس پروژه

مهندس اطهر روشندل‌پور کارشناس پروژه

مهندس حسین سلطانیه جهرمی کارشناس پروژه

مهندس فاطمه اردانه کارشناس پروژه

 

 

 

 

6.   پروژه‌های صنایع سبک و سنگین

 

مهندس محمدصالح عبدالله‌پور - مدیر پروژه

دکتر اکبر غفوریان- مدیر پروژه

مهندس علی بهروزی‌فر   دستیار مدیر پروژه

مهندس حمیدرضا خورشیدی  دستیار مدیر پروژه

مهندس مسلم صبوری دستیار مدیر پروژه

مهندس یونس مهربان دستیار مدیر پروژه

مهندس احسان روحی دستیار مدیر پروژه

مهندس قاسم مصیبی دستیار مدیر پروژه

مهندس سید علی سبزپوشان کارشناس ارشد پروژه

مهندس محمد طاری کارشناس ارشد پروژه

مهندس حسین‌رضا عباسی کارشناس ارشد پروژه

مهندس حسن اخلاقی کارشناس ارشد پروژه

مهندس ابوالفضل کارچانی کارشناس ارشد پروژه

مهندس رسول خالدی علیدوستی کارشناس ارشد پروژه

مهندس رامین ذاکری کارشناس ارشد پروژه

مهندس امیر اشرفی کارشناس ارشد پروژه

 

 

 

 

7.  آزمایشگاه محاسبات سریع:

 

مهندس علی بهروزی‌فر - مدیر پروژه

مهندس علی‌رضا ستایش‌گر - مدیر پروژه

مهندس مجید غفوری‌زاده - مدیر پروژه

مهندس سید مهدی بستان‌دوست - مدیر پروژه

مهندس مسلم صبوری دستیار مدیر پروژه

مهندس باقر ابرار   دستیار مدیر پروژه

مهندس یونس مهربان   دستیار مدیر پروژه

 

 

 

 

8.  برگزاری دوره های آموزشی تخصصی:

 

مهندس علی بهروزی فر

مهندس مسلم صبوری

مهندس ابوالفضل کارچانی

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus